Actueel

Nieuws

Natuurlijke klimaatbuffers op IUCN Global Congres

17 september 2021

De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) en Eurosite organiseerden tijdens het IUCN Global Congres in Marseille op dinsdag 7 september 2021 een workshop over natuurlijke klimaatbuffers. De directeur van Eurosite, Harm Schoten, zat deze hybride bijeenkomst voor, die bijgewoond werd door 30-40 deelnemers, zowel fysiek als online.

Jeffrey Brand (Vogelbescherming Nederland) en Paul Vertegaal (Natuurmonumenten) introduceerden het concept natuurlijke klimaatbuffers volgens de strategie van de werkgroep ‘Wetlands and Climate Change’ van Eurosite en presenteerden de Nederlandse klimaatbufferaanpak, met het natuurlijke waterbergingsgebied ‘De Onlanden’ als voorbeeld.

Lees meer over de workshop op de website van Eurosite.