Organisatie

De Coalitie Klimaatbuffers

De Coalitie Klimaatbuffers bestaat uit de volgende partijen:

ARK Natuurontwikkeling
ARK ontwikkelt nieuwe landschappen waarin natuur de vrijheid krijgt. Vrijheid voor beken en rivieren om hun bedding te vormen. Vrijheid voor rondtrekkende kuddes paarden, runderen en edelherten. Maar ook vrijheid voor mensen om van die natuur te genieten.

LandschappenNL
Het samenwerkingsverband LandschappenNL bestaat uit 20 particuliere natuurbeschermingsorganisaties, in elke provincie één provinciaal Landschap en (in de meeste provincies) een provinciale Landschapsbeheerstichting. Ieder met een eigen karakter, maar allemaal met hetzelfde doel: het beschermen van natuur, landschap en cultureel erfgoed bij u in de buurt.

Natuur en milieufederaties
Samen voor mooie en duurzame provincies. De Natuur en Milieufederatiesmaken zich sterk voor duurzame energie, een mooie natuur, gezond voedsel en een gevarieerd landschap. Wij zijn er van overtuigd dat Nederland mooier en duurzamer kan!

Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is een onafhankelijke vereniging die natuur, landschap en cultuurhistorie veiligstelt door gebieden aan te kopen, te beheren en te beschermen. Voor nu en voor toekomstige generaties.

Staatsbosbeheer
Voor Staatsbosbeheer staat het werken aan een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier centraal. Om een blijvende relatie tussen mens en natuur te stimuleren kiest Staatsbosbeheer voor natuur die meerdere functies vervult en waarvan de mens onderdeel is.

Vogelbescherming Nederland
Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Waddenvereniging
De Waddenvereniging zet zich in voor het behoud en herstel van de kenmerkende waarden van het waddengebied voor huidige en toekomstige generaties.

Wereld Natuur Fonds
Het Wereld Natuur Fonds bouwt aan een toekomst waarin de mens leeft in harmonie met de natuur. In het belang van de natuur en in het belang van de mens die de natuur nodig heeft.

Hier vind je alle contactgegevens van de deelnemende organisaties.