Klimaatbuffers

Natuurlijke spons

Beschrijving
Het type klimaatbuffer Natuurlijke spons houdt water vast in bovenstrooms gelegen natuurgebieden. Dat kan in de haarvaten van het oppervlakte watersysteem (sloten, beekjes), in veengebieden, bossen en in vochtige heide/doorstroommoerassen.

Werking
Het principe berust op het bevorderen van de sponswerking van een gebied bovenstrooms zodat het systeem benedenstrooms ontlast wordt. Dit kan door het meer natuurlijk inrichten van een beekdalsysteem (hermeanderen en overstroombaar maken van oeverlanden) of door het aanleggen of herstellen van een moeras-,veen- of bosgebied. Hierdoor vindt aanvulling van het onderliggende grondwater plaats en vertraagde afvoer via het oppervlaktewater. Zo draagt het bij aan het tegengaan overstroming benedenstrooms en zoetwater buffer voor droge perioden.
 

Voorbeelden:

 • Vasthouden water in bovenlopen (haarvaten),
 • Sponswerking beeksysteem
 • Hermeandering,
 • Herstel bovenstroomse natuur
 • Duurzame landbouw

Voorbeelden van projecten met deze klimaatbuffer

 • Beekdal van de Reest fase 1
 • De Klencke – Drostendiep
 • Dwingelderveld
 • Gulp- en Geuldal
 • Kempen-Broek
 • Koningsven-De Diepen
 • Korenburgerveen
 • Leuvenumse Beek
 • Oude Willem/Vledder Aa
 • Schoonwatervallei Castricum
 • Weerterbos
 • Wooldse Veen

Alle projecten

 • In uitvoering
 • Gereed

Soorten klimaatbuffers

Biobouwers

Lees meer >

Koolstof-Sink

Lees meer >

Groene airco

Lees meer >

Natuurlijke spons

Lees meer >

Levende kust

Lees meer >

Groenblauwe Ruimte

Lees meer >