Projecten

De Onlanden

Het lijkt zo’n oeroud Hollands plaatje, natuurgebied De Onlanden bij Groningen. Wuivende rietkragen omzomen weidse plassen waar de hemel glansrijk in weerspiegelt. Toch bestaat dit natuurgebied nog geen tien jaar.

Daarvoor was het een laaggelegen landbouwgebied dat met bodemdaling en overtollig water kampte. De noodzaak tot ingrijpen werd steeds urgenter; in 1998 liep de stad Groningen en de provincie deels onder water. Er werd daarna een uitgestrekt waterbergingsgebied ingericht. Net op tijd; langdurige regenval en aanhoudende storm zorgde in 2012 opnieuw voor een dreigende situatie. Het inlaatwerk was nog niet klaar, maar een graafmachine maakte snel een gat in de kade. Binnen een dag zakte het water. De stad Groningen en enkele landbouwpolders waren gered!

Sindsdien heeft De Onlanden zich ontwikkeld tot schitterend natuurgebied van meer dan 2.500 ha. Met heringerichte beekdalen van het Eelder- en Peizerdiep, nieuwe moerasnatuur, vogelrijke plassen en de komst van de otter als icoon van waardevolle moerasnatuur met schoon water. Ook voor de recreant valt er veel te genieten. Veel Groningers komen er uitwaaien, wandelen, fietsen en vogels kijken. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer werkten bij de realisatie nauw samen met overheden, agrariërs en bewoners van de nieuwe aangrenzende woonwijken die De Onlanden hebben omarmd als waardevolle achtertuin.

Partners
Waterschap Noorderzijlvest, provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drents Landschap, Het Groninger Landschap, LTO-noord, gemeenten Noordenveld en Tynaarlo, Dienst Landelijk gebied.

Overige informatie: