Klimaatbuffers

Biobouwers

Beschrijving
De natuurlijke klimaatbuffer van het type 'biobouwers' bestaat uit "levende golfdempers" en kan letterlijk meegroeien met de zee. Met verhoogde zeespiegel stijgt dus ook de ligging van het gebied. Dit draagt bij aan kust- en oeversterking.

Werking
Langs de kust zorgen de vegetatie of schelpdierbanken ervoor dat sediment vastgelegd wordt en dat kwelders zich herstellen of verder ontwikkelen. Ook dragen ze bij een hogere zeespiegel bij aan het dempen van de golfkracht, wat nog versterkt kan worden door de ruwheid van de biobouwers zelf. Hierdoor hoeven dijken minder zwaar versterkt te worden en vindt er geen afslag meer plaats van eilanden en kust. Deze groeien zelfs mee met de zeespiegelstijging.
 

 

Voorbeelden:

 • Levende waterbouw
 • Golfdemping door vegetatie
 • Zandvastlegging door vegetatie
 • Zeegras
 • Schelpdierbank

Voorbeelden van projecten met deze klimaatbuffer

 • De Schorren, Texel
 • Griend
 • Oesterdam
 • Zuidwest Ameland feugelpolle

Alle projecten

 • In uitvoering
 • Gereed

Soorten klimaatbuffers

Biobouwers

Lees meer >

Koolstof-Sink

Lees meer >

Groene airco

Lees meer >

Natuurlijke spons

Lees meer >

Levende kust

Lees meer >

Groenblauwe Ruimte

Lees meer >