Soorten klimaatbuffers

Biobouwers

Gebruik van organismen om sediment vast te leggen en/of golfslag te remmen

Lees meer >

Koolstof-Sink

Koolstofopslag in organische stof, moerasvorming

Lees meer >

Groene airco

Temperatuurverlaging door natte natuur om de stad

Lees meer >

Natuurlijke spons

Vasthouden water bovenloops

Lees meer >

Levende kust

Natuurlijke duinen met stuivend zand, zandbanken en groeiende kwelders als kustbescherming

Lees meer >

Groenblauwe Ruimte

Natuurlijke overstromingsgebieden bergen het water bij hevige neerslag en piekafvoeren

Lees meer >