Klimaatbuffers

Groene airco

Beschrijving
De Natuurlijke klimaatbuffer van het type ‘Groene airco’ biedt verkoeling in het stedelijk gebied. Het gaat vaak om waterrijke natuurgebieden in de buurt van woon-en werkgebieden en waar recreanten de warme stad kunnen ontvluchten. Ook groen in de vorm van bomen, parken en groene daken heeft een verkoelend effect op de omgeving door verdamping via de bladeren en de schaduwwerking. 

Werking
Uit onderzoek blijkt dat de koelende werking van één grote boom gelijk staat aan zo’n tien elektrische airco’s. Een boom brengt op grondniveau tussen de 10 en 12 graden verkoeling, en de lucht die wij inademen is bij bomen tot zo’n 5 graden lager. Bossen en ander groen in de buurt van de stad vormen een grote koele ruimte, en dat effect is zelfs op grotere afstand merkbaar. Voor de verkoelende werking van groen is altijd voldoende water nodig, dus bij vergroening moet er ook een buffercapaciteit van water zijn voor drogere periodes.
 

 

Voorbeelden:

 • Tegengaan hittestress in de stad
 • Verbinding van natuurgebieden
 • Waterberging bij piekbelasting
 • Verbeteren waterkwaliteit
 • Aantrekkelijke leefomgeving; meer recreatieve mogelijkheden
   

Voorbeelden van projecten met deze klimaatbuffer

 • Getijdeparken Rotterdam
 • Groningen Hunzedal
 • Spiegelwaal

Alle projecten

 • In uitvoering
 • Gereed

Soorten klimaatbuffers

Biobouwers

Lees meer >

Koolstof-Sink

Lees meer >

Groene airco

Lees meer >

Natuurlijke spons

Lees meer >

Levende kust

Lees meer >

Groenblauwe Ruimte

Lees meer >