Kansenkaarten

Nederland staat voor de uitdaging een antwoord te hebben op de gevolgen van klimaatverandering: zeespiegelstijging, hoog water, clusterbuien en droogte. De kansenkaarten van de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers helpen hierbij. Ze zijn ontwikkeld als gespreksstarter om concreter te praten over waar je met de natuur aan de slag kan om die gevolgen op te vangen. Het mooiste inzicht van de kaarten is dat eigenlijk overal in Nederland kansen zijn: in de natuurgebieden, maar vooral ook daarbuiten. De kaarten zijn geen blauwdruk, maar zijn bedoeld om plan- en beleidsmakers te inspireren de kansen die de natuur biedt, ook daadwerkelijk te benutten. 
 

Aan de slag ermee

De kansenkaarten Natuurlijke Klimaatbuffers zijn te raadplegen via de Klimaateffectatlas waar ook alle informatie over de effecten van klimaatverandering te raadplegen is. Er zijn kaarten gemaakt voor een paar typen van natuurlijke klimaatbuffers, voor andere typen volgen later mogelijk nog kaarten. 

Enkele voorbeelden van kansenkaarten: