Klimaatbuffers

Groenblauwe Ruimte

Beschrijving
De Groenblauwe Ruimte biedt ruimte voor water in en om lagergelegen natuurgebieden en in natuur langs de grote rivieren. Zo kan neerslag tijdens piekbuien naar de natuurgebieden afgevoerd worden, waardoor het omliggende stedelijk en landelijk gebied droge voeten houdt. En langs de grote rivieren wordt het principe van ruimte voor water toegepast door een zo breed mogelijk winterbed te creëren. Bij piekafvoeren is daardoor een lager waterpeil mogelijk dan in een nauwe bedding. Daardoor ontstaat bijzondere moerasnatuur of riviernatuur. Deze gebieden hebben hoge natuur- en recreatieve waarden.

Werking
Klimaatbuffers van dit type zijn zo ingericht dat ze grote hoeveelheden water, zoals tijdens langdurige regenval of piekbuien kunnen opvangen. Op zulke momenten wordt overtollig water uit het watersysteem van het gebied opengesteld, soms door vrij verval doordat het lager ligt en in andere gevallen via sluizen of pompen. Vaak zijn er voorzieningen om het water vast te houden zodat daarna vertraagde afvoer mogelijk is. Voor de natuur is het dan essentieel dat er voldoende water achterblijft in de klimaatbuffer.

In het rivierengebied bieden natuurlijke klimaatbuffers ruimte aan grote hoeveelheden water door middel van verschillende maatregelen zoals dijkteruglegging, uiterwaardverlaging en het graven van nevengeulen.

 

Voorbeelden:

 • Rivierbedverruiming
 • Hoogwatergeul
 • Nevengeul 
 • Uiterwaardverlaging hermeandering
 • Flauwe oevers

Voorbeelden van projecten met deze klimaatbuffer

 • Waalweelde Beuningen
 • Oude Maasarm Ooijen-Wanssum
 • Vierde Bergboezem Breda
 • Groene Rivier Vlijmen Den Bosch
 • Smart Rivers
 • IJsselmonde
 • Poort naar de IJssel
 • Achteroever Koopmanspolder
 • Cortenoever fase 1
 • Regge
 • Beekdal van de Reest fase 1
 • Hoogwatervoorziening Wieden Noord Steenwijk
 • Hunzedal Toorenveen
 • Hunze/Bonnerklap
 • Hunze/Tusschenwater
 • Onlanden
 • Vernatting Koningslaagte Hunze/Reitdiep
 • Inrichting Marumerlage
 • Waterberging en flexpeil Âlde Feanen
 • IJsselpoort fase I
 • Herinrichting Krimpenerwaard
 • Hooge Boezem Haastrecht
 • Waterberging Ackerdijkse Plassen
 • Grensmaas
 • Utrecht Lekuiterwaarden, o.a. Everdingenwaarden
 • Blues in the marshes/Vlijmens Ven/HoWaBo
 • Gelderse Poort, Klompenwaard/Kandia
 • Inrichting Polder Beulakker

Alle projecten

 • In uitvoering
 • Gereed

Soorten klimaatbuffers

Biobouwers

Lees meer >

Koolstof-Sink

Lees meer >

Groene airco

Lees meer >

Natuurlijke spons

Lees meer >

Levende kust

Lees meer >

Groenblauwe Ruimte

Lees meer >