Actueel

Nieuws

Hooge Boezem tijdelijk onder water gezet tijdens crisisoefening

21 november 2023

De Hooge Boezem achter Haastrecht, ingericht als waterbergingsgebied voor rivier de Vlist, wordt tijdelijk het decor voor een grootschalige crisisoefening. Hierbij wordt een grote hoeveelheid water toegelaten met behulp van onze historische molen, Boezemmolen nr. 6. Deze gebeurtenis vindt plaats op maandag 27 november. Een unieke kans om de kracht van water te aanschouwen!

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voert een driedaagse crisisoefening uit, samen met Defensie en de gemeente Oudewater. Hierbij oefenen 30 militairen en 200 medewerkers van het waterschap een scenario waarin het langdurig en extreem regent en de dijken dreigen door te breken.

Natte voeten

Om alle dieren in het gebied genoeg tijd te geven om het hogerop te zoeken, opent het waterschap enkele dagen voor de oefening de calamiteitenduiker. Dit zorgt ervoor dat het water van de Vlist geleidelijk naar de Hooge Boezem kan stromen. De verwachting is dat maandag 27 november de boezem bijna vol staat en dat onze molen draait om de laatste kubieke meters water in het gebied te pompen. Na drie dagen wordt het water afgevoerd naar de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Het kortstondig onder water zetten geeft geen blijvende schade aan de natuur. 

Komt dat zien!

Bezoekers zijn van harte welkom om de molen van het Zuid-Hollands Landschap in actie te zien op maandag 27 november rond 10.00 uur. Een mooie gelegenheid om te ervaren hoe belangrijk natuur- en waterbeheer in deze regio zijn. Let goed op de wegafsluitingen en volg de aanwijzingen op, zodat je droge voeten houdt!

Door: Het Zuid-Hollands Landschap