Actueel

Nieuws

Koppelen maatschappelijke thema’s in klimaatbuffers

19 maart 2020

Op 6 maart 2020 was de eerste gezamenlijke kennisdag voor medewerkers van alle partnerorganisaties. Zo’n 50 deelnemers kwamen naar Cromvoirt bij Den Bosch om kennis uit te wisselen over de meerwaarde van natuurlijke klimaatbuffers. Nico Altena (Natuurmonumenten) en Boukelien Bos (Staatsbosbeheer) schetsten het belang van natuur met andere maatschappelijke thema’s die samenhangen met de klimaatverandering. Voor de natuurbeheerders is het een uitdaging om over de grenzen te kijken en naast biodiversiteit maatschappelijke thema’s te betrekken bij de plannen.

In deelsessies zijn enkele onderwerpen verder doorgesproken:

  • Prakrijkcasus natuurlijke klimaatbuffer De Onlanden
  • Financiering van natuurlijke klimaatbuffers: Europese subsidies en koolstofcerificaten
  • Multifunctionele bufferzones
  • Klimaatbuffers in het kwadraat, kennisdelen uit klimaatenvelop.

’s Middags was er ruimte voor het uitwisselen van praktijkervaringen. We bezochten de natuurlijke klimaatbuffer bij Den Bosch. Hier zagen we hoe natuurherstel samengaat met een ecosysteemdienst: de natuurgebieden helpen bij bescherming tegen hoogwater in de stad Den Bosch. Medewerkers van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het waterschap Aa en Maas vertelden meer over de projecten HoWaBo en Blues in the Marshes.

Over natuurlijke klimaatbuffers
In 2006 zijn acht natuurorganisaties gestart met de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. In 2017 is er een doorstart gemaakt met subsidie van LIFE IP, met als doel dat natuurlijke klimaatbuffers in 2022 vanzelfsprekend zijn. In klimaatbuffers krijgen natuurlijke processen de ruimte. Hierdoor spelen ze een rol bij het opvangen van effecten van klimaatverandering. Opzet is dat na de pilotprojecten alle oplossingen voor klimaatverandering samengaan met natuurontwikkeling en biodiversiteit.

De partnerorganisaties van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers zijn: Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling, Waddenvereniging, De Natuur en Milieufederaties, LandschappenNL en Natuurmonumenten.

Koppelen maatschappelijke thema’s in klimaatbuffers