Actueel

Nieuws

Klimaatbuffersdag voor partnerorganisaties

5 februari 2020

Op 6 maart 2020  organiseert de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers een Klimaatbufferdag in het in Cromvoirt bij Den Bosch is voor medewerkers van alle partnerorganisaties. De dag is bestemd voor projectleiders, omgevingsmanagers, gebiedsmanagers, accountmanagers, belangenbehartigers, ontwikkelteams en ecologen van de acht organisaties. Met jou/jullie willen we in gesprek over de koppeling tussen natuur en klimaat. Waar maken we deze koppeling al en waar zie jij kansen om dit meer of uitgesprokener te doen? Tijdens de dag gaan we verder in op de vraag wat een natuurlijke klimaatbuffer is, maar vooral wat de meerwaarde is: wat betekent een klimaatbuffer voor de realisatie van projecten en met wie en hoe moeten we samenwerken.

Ook willen we praktijkervaringen uitwisselen door de natuurlijke klimaatbuffer Hoogwaterbescherming Den Bosch te bezoeken en in het veld hierover van gedachten te wisselen.  

Op hoofdlijnen bestaat het programma uit drie blokken:

 1. We beginnen de dag met kennisdelen: een toelichting op natuurlijke klimaatbuffers en hoe deze door de coalitie natuurlijke klimaatbuffers strategisch worden ingezet. Er is natuurlijk ruimte voor vragen en uitwisseling.
 2. Tijdens deelsessies gaan we vervolgens de diepte in op diverse onderwerpen:
  1. Proces en inrichting aan de hand van een ontwikkelde klimaatbuffer
  2. Financiering natuurlijke klimaatbuffers
  3. Ontwikkeling van multifunctionele klimaatbuffers. Kansen voor het koppelen van de stikstofproblematiek aan klimaatmaatregelen.
  4. Veen vernatting: klimaatadaptatie en mitigatie
 3. Excursie in het gebied: Hoogwaterbescherming Den Bosch en Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch (HoWaBo).

We kijken ernaar uit je op 6 maart te ontvangen voor een inspirerende en verdiepende uitwisseling tussen de 8 partnerorganisaties van de coalitie natuurlijke klimaatbuffers! Aanmelden kan hier.