Actueel

Nieuws

Vogeleiland Bliek is vernoemd naar jonge haring

29 juni 2021

Vogeleiland Bliek is vernoemd naar jonge haring die wel bliek genoemd wordt. Een toepasselijke naam voor een jong eiland in het Haringvliet. En er is een relatie met de visdieven en dwergsterns die je nu kunt zien broeden op Bliek.

Het Haringvliet is vernoemd naar de haring en dat is niet voor niets want voor de deltawerken was het Haringvliet de natuurlijke monding van de Rijn en Maas. Net als in de voormalige Zuiderzee zijn dit soort riviermondingen essentieel opgroeigebied voor jonge haring en andere mariene vissoorten. In het Haringvliet kwamen dan ook enorme aantallen haring en andere vissoorten voor. De Haringvlietsluizen zijn in 2019 op een kier gezet als eerste stap in een groots natuurherstelplan voor het Haringvliet waarmee de haring ook weer terug zal keren.

Majestueuze vogels

Voor de nu op Bliek broedende visdieven en dwergsterns is dat goed nieuws. Want deze majestueuze vogels met hun atletisch sierlijke vlucht leven van jonge vis. Met prachtige duikvluchten pikken ze ze zo uit het water. Dat kun je langs het Haringvliet en op Bliek en op vele andere plekken in Nederland prachtig gadeslaan. Op de foto hier zie je de grote stern met een visje in zijn snavel, wellicht komt deze soort ook nog broeden op Bliek?

Hongerige jongen

Hoe meer aanbod aan jonge vis, zeker in de gebieden waar deze soorten nog kunnen broeden, hoe beter. Want dat vergroot de kans dat er ook succesvol uitvliegende jongen grootgebracht worden. En dat is niet vanzelfsprekend en hard werken voor de ouders. Hoe minder ver ze hoeven te vliegen en hoe makkelijker ze vis vinden voor hun hongerige jongen hoe beter natuurlijk. Ik ben benieuwd hoeveel jongen er dit jaar zullen uitvleigen vanaf Bliek de wijde wereld in.