Actueel

Nieuws

Levend moerasveen in Nederland

1 april 2021

Tot in de middeleeuwen bedekte moerasveen een groot deel van Nederland. Nu is dit landschapstype de grote onbekende in het Nederlandse natuurbe-leid. En dat is eigenlijk vreemd, want er zijn legio redenen om het moeras-veenlandschap in ere te herstellen: het is van grote ecologische én economi-sche waarde. De klimaatcrisis schreeuwt om natuur die CO2 opslaat en die zelfredzaam is. Natuur waar niet continu gemaaid of gekapt hoeft te worden, maar waar een natuurlijk hoog waterpeil instellen genoeg is. Daarom pleit ARK Natuurontwikkeling voor het herstel van moerasveenvorming in het huidige veenweidegebied.

Lees hier het volledige artikel: