Actueel

Nieuws

Natuur herstelt natuur

4 januari 2021

Verdroging tegengaan, erosie stoppen of CO2-uitstoot verminderen. Dat natuurgebied waar je graag wandelt, kan zomaar een vitale rol hebben bij het oplossen van klimaatproblemen én bij natuurbehoud en -herstel. Win-win!  In dit artikel over Klimaatbuffers van het Staatsbosbeheer Magazine lee je over de zes voorbeelden van natuurlijk klimaatbuffers.