Actueel

Nieuws

Webinar LIFE IP Deltanatuur Samenwerken aan waardevolle deltanatuur

11 september 2020

Bij dezen nodigen we je van harte uit voor het Webinar LIFE IP Deltanatuur op dinsdag 22 september, van 10.30 – 12.00 uur. Een bijeenkomst speciaal voor mensen die betrokken zijn bij, of geïnteresseerd zijn in het samenwerken aan de ontwikkeling van waardevolle natuur in en om de grote wateren Nederland.

Het webinar komt in plaats van de jaarlijkse programmadag, die dit jaar helaas geen doorgang kan vinden. Via het webinar willen we jullie graag informeren over de twee hoofdproducten waaraan de afgelopen tijd binnen het programma LIFE IP Deltanatuur is gewerkt: het Natuurwinstplan en de Integrated Governance Approach Natura 2000.

Het natuurwinstplan beoogt een nieuwe systematiek waarbij we onze ambitie om de Natura 2000-doelstellingen te realiseren verenigen met het ontwikkelen van dynamische natuur in de grote wateren. Maar deze natuurwinst kunnen we alleen realiseren als er effectief wordt samengewerkt tussen partners en andere betrokkenen.  Daarom werken we aan een instrument voor analyse en verbetering van samenwerking aan natuurwinst, de Integrated Governance Approach. Dit instrument is o.a. gebaseerd op de geleerde lessen die zijn opgehaald uit de LIFE IP Deltanatuur veldprojecten.

Dit interactieve webinar is hét moment om meer te weten te komen over de stand van zaken rondom deze twee producten en daar vragen over te stellen of input op te geven. 

Aanmelden
Aanmelden kan via de link: https://www.onlineseminar.nl/rvo/webinar/33987/webinar-life-ip-deltanatuur/#watch-player

Wij vragen u zich eenmaal te registreren bij Online Seminar. Hierna bent u ingeschreven voor het webinar van LIFE IP Deltanatuur en heeft u tevens toegang tot alle overige webinars van RVO (terugkijken en aanmelden). Na inschrijving ontvangt u direct een mail en agendaverzoek met hierin een link waarmee u op 22 september het webinar kunt bekijken.

In aanloop naar het webinar ontvangen alle deelnemers alvast aanvullende informatie. Houdt hiervoor ook onze website in de gaten!

8 september

Natuurcollege door Friso de Zeeuw, georganiseerd door EMS Films

15 september

Publicatie interactieve infographic met meer informatie over het Natuurwinstplan en de Integrated Governance Approach

22 september

Webinar LIFE IP Deltanatuur