Actueel

Nieuws

Mijlpaal in project Meanderde Maas

11 september 2020

Op 7 september is bezocht minister Cora van Nieuwenhuizen het project Meanderende Maas. Samen met de bestuurders van de betrokken organisaties heeft zij haar handtekening gezet onder de overeenkomst om het plan verder uit te werken en de realisatie voor te bereiden. Een mijlpaal voor het project!
Project Meanderende Maas gaat de dijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied mooier en economisch sterker maken. Tien organisaties - waaronder Natuurmonumenten - werken samen met bewoners, ondernemers en belanghebbenden aan de toekomst van het karakteristieke gebied rond de Maas. Met oog voor de bestaande kwaliteiten. Het resultaat is in 2028: een sterkere dijk en een prachtig gebied met ruimte voor mens, rivier en natuur. Veilig en mooi!

Verschillende organisaties werken samen om het project Meanderende Maas te realiseren. De waterschappen Aa en Maas en Rivierenland, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, gemeenten Oss, West Maas en Waal en Wijchen, Natuurmonumenten en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat. Bovendien werkt het project nauw samen met het nationale hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, ruimte en Transport (MIRT).

Meer info: https://www.mea...t-van-het-land/