Actueel

Nieuws

Tienpuntenplan: mens en natuur in evenwicht

22 juni 2020

Het gaat slecht met de natuur, wereldwijd en in Nederland. En hoe slechter het gaat met de natuur, hoe slechter het gaat met ons. De mens is namelijk direct afhankelijk van de natuur. Gezonde natuur zorgt voor schone lucht, vruchtbare grond, voldoende drinkwater, de bestuiving van gewassen en het voorkomen van plagen of virussen. Daarom lanceerde D66 gisteren een 10-puntenplan voor het behoud en herstel van de natuur.

In het tienpuntenplan staan concrete voorstellen om de natuur weer te laten ademen. D66 wil natuurgebieden verbinden, een Parijsakkoord voor de natuur, illegale handel in wilde dieren aan banden leggen, een doorstart maken met kringlooplandbouw en doet nog ruim veertig andere voorstellen. We kunnen morgen al stappen zetten om onze natuur beter te beschermen. Van de Veluwe tot de Waddenzee en van de vogels bij jou in de tuin tot de koraalriffen in Caribisch Nederland.

Op pagina 23-26 een mooi hoofdstuk over werken met natuur en waterbeheer met expliciete verwijzing naar onze klimaatbuffer projecten: Allereerst wil D66 inzetten op zogeheten klimaatbuffers, gebieden waar natuurlijke processen zorgen dat water wordt opgevangen en vastgehouden. De coalitie voor Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) is al op meerdere locaties in het land innovatieprojecten gestart ter bevordering van klimaatbuffers.

 

Tienpuntenplan: mens en natuur in evenwicht