Actueel

Nieuws

Ambitie voor zoet zout zalm

19 juni 2020

Oproep van natuurorganisaties aan partijen samenwerkend in het Deltaprogramma: kies nu voor een zoetwatervoorziening die de zalm en steur weer laat terugkeren in onze rivieren en die wereldnatuur laat ontstaan in het Haringvliet. De komende jaren dient zich een grote kans aan om hier stappen in te zetten gecombineerd met een meer klimaatbestendige zoetwatervoorziening.

Het Haringvliet

Het Haringvliet is als monding van Rijn en Maas van internationale betekenis voor flora en fauna van oceaan tot Zwitserland. Want waar zee en rivier elkaar ontmoeten ontstaat wereldnatuur met zalmen, steuren, haringen, bruinvissen en talloze soorten trekvogels.

De bouw van de Haringvlietdam in 1970 verbrak de verbinding tussen zee en rivier. De ecologische ramp voltrok zich in stilte, maar tot op de dag van vandaag beperkt de sluiting van de dam het ecologisch functioneren van het gehele internationale stroomgebied van de Rijn en Maas. Migrerende vissoorten, zoals de zalm en paling, zijn verdwenen of teruggelopen in aantallen. Hetzelfde geldt voor trekvogels zoals sterns die daarop foerageren. Maar dankzij de verbeterde waterkwaliteit en de natuurontwikkeling die de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden langs de oever van het Haringvliet en de Rijn kunnen deze soorten weer terugkeren.

De cruciale sleutel voor natuurherstel in Haringvliet, Rijn en Maas is het stuurprogramma van de Haringvlietsluizen. De eerst belangrijke stap is gezet met het op een kier zetten van de sluizen. Maar elk stukje verder open heeft grote impact op het herstel van het ecosysteem. En kansen daarvoor zijn er. Lees hier meer over de ambitie voor zoet, zout en zalm. 

Lees ook het blog van het WNF https://www.wwf.nl/wat-we-doen/actueel/blog/bas/zoet-zout-zalm