Actueel

Nieuws

Klimaatbuffers in de NOVI

29 april 2020

Minister Ollongren (ministerie BZK) heeft in de brief over ‘Regie en keuzes in het Nationaal omgevingsbeleid’ klimaatbuffers als dubbeldoel instrument meegenomen om zowel te werken aan waterveiligheid en -kwaliteit als aan herstel en ontwikkeling van natuur. In de brief is het volgende te lezen:

Om in Nederland structureel de natuurdoelen te halen en ruimte te krijgen voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen is het noodzakelijk om ook voor de lange termijn beleid te formuleren dat zicht biedt op hoeveel extra natuur nodig is om op termijn te voldoen aan de internationale verplichtingen. Terwijl er tegelijkertijd ruimte wordt gecreëerd voor een leefklimaat waar het prettig wonen en leven is en waarin ruimte is en blijft voor hooginnovatieve en extensieve, natuurinclusieve landbouw. En daarmee voor duurzame economische groei en welvaart in Nederland.

Om de omgevingskwaliteit te vergroten wil het kabinet dat belangrijke transities voor de fysieke leefomgeving zodanig worden vormgeven dat ze, met een dubbele doelstelling bijdragen aan de landschappelijke kwaliteit of nieuwe kwaliteiten toevoegen, bijvoorbeeld in de vorm van het combineren van natuur en waterberging en de aanleg van natuurlijke klimaatbuffers.

Lees hier de gehele brief.