Actueel

Nieuws

Hoe kwelders helpen bij klimaatverandering

10 januari 2020

Kwelders leggen veel CO2 vast, zelfs meer dan bos. Op 9 januari 2020 stond er een artikel in Trouw waarin wordt uitgelegd hoe dit werkt.
Eigenlijk zijn kwelders en schorren natuurlijke klimaatbuffers in het kwadraat. Ze leggen massaal CO2 vast en groeien mee met de zeespiegelstijging. Kwelders en schorren helpen zo om de kust klimaatbestendig te maken.