Actueel

Nieuws

Natuurlijke klimaatbuffers op het Deltacongres

19 december 2019

Op 14 november bezochten zo’n 1500 deelnemers het jaarlijkse Deltacongres. Net als eerdere jaren was de Coalitie natuurlijke klimaatbuffers (CNK) erbij aanwezig. Voor de CNK is het netwerken met betrokkenen van diverse maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven van belang. Daarnaast heeft de CNK op verschillende manieren een actieve bijdrage aan het congres geleverd:

  • een informatiestand waar video’s te zien waren met recente voorbeelden van natuurlijke klimaatbuffers
  • een korte video als introductie op het thema Verdroging en verzilting (samen met de Unie van Waterschappen) +link video homepage
  • een theatersessie met een zgn. dragons’ den waarbij bezoekers een keuze maakten voor de meest aansprekende klimaatbuffer. +link pdf pitches

Pitchen van het beste concept
De opzet van de Dragons’ den is dat investeerders geld inzetten op gepresenteerde business cases. Bij de sessie op het Deltacongres vervulden bezoekers deze rol van investeerder. Na drie korte pitches konden ze inzetten op een van de natuurlijke klimaatbuffers:

  1. Levende kust
  2. Multifunctionele bufferzone
  3. Ruimte voor rivieren.

Het concept Levende kust kreeg het meeste steun: dit idee was het meest aansprekend, goed toepasbaar en Nederland wordt er mooier van.

Bekijk hier de pitches