Actueel

Nieuws

Nederlandse klimaatbuffers als wereldwijde inspiratie voor Nature based solutions

22 oktober 2019

Op 17 oktober ontving Natuurmonumenten Patrick Verkooijen, CEO van het Global Center on (Climate) Adaptation (GCA) op de Marker Wadden. Het GCA is een nog jonge internationale organisatie gelieerd aan de Verenigde Naties, met het hoofdkantoor in Nederland (Rotterdam en Groningen). Natuurmonumenten ontving Patrick Verkooyen als partner en voorzitter van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK).

De Marker Wadden bleek een ideale ontmoetingsplaats. Nog maar net van de boot af werden ze verwelkomd door honderden baardmannetjes en even later vloog er een zeearend over. Het nieuwe natuurgebied is mede door de omvang van het project en de verbinding met de waterbouwsector een aansprekend voorbeeld van het klimaatbuffertype ‘levende kust’.Bouwen met slib is een innovatieve techniek die over de hele wereld toepasbaar is (barrier islands).

‘Nature-based solutions for climate change’ (zoals natuurlijke klimaatbuffers) vormen een belangrijke pijler in de doelen van het GCA. Verkooijen zag tijdens het bezoek bevestigd dat Nature-based solutions op grote schaal realiseerbaar zijn, elders in de wereld toepasbaar zijn en ook daadwerkelijk tot realisatie van meerdere maatschappelijke doelen kunnen leiden.

De enthousiaste Verkooijen wil komen tot een wereldwijd platform voor Nature-based solutions. Volgend jaar op 22 oktober 2020 is de internationale GCA-Summit in Amsterdam. Dan zouden de  Nederlandse voorbeelden van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers de deelnemers van de hele wereld kunnen inspireren.