Actueel

Nieuws

Symposium Spiegelgroep Waalweelde:

16 juli 2019

Nieuwe uitdagingen voor samenwerking langs de Waal
Woensdag 18 september 2019, 13.00-17.00 uur, waarschijnlijk in Arnhem

 

Aanleiding 
Tijdens een bestuurlijk overleg op 4 juli jl. - met vertegenwoordigers van de Maas en de Rijntakken, de Deltacommissaris en minister Van Nieuwenhuizen - is de opdracht voor het programma Integraal Rivier Management (IRM) vastgesteld en is besloten de stuurgroep IRM en een overkoepelend bestuurlijk overleg officieel in te stellen.

Een nieuwe periode, nieuwe kansen. In de Provincie Gelderland en het Waterschap Rivierenland zijn dit voorjaar nieuwe besturen aangetreden. Uit de vorige bestuursperiode kregen zij als inspirerend document het boekje “Panorama Waal deel 1: Ruimtelijke kwaliteit” mee. Dit als uitdrukkelijke uitnodiging tot gesprek.

Advies College van Rijksadviseurs
De Spiegelgroep WaalWeelde neemt de uitnodiging van provincie en waterschap graag aan. Het begin 2018 uitgebrachte advies van het College van Rijksadviseurs voor de Lange Termijn Ambitie Rivieren (LTAR) heeft niets aan actualiteit verloren. We lazen het destijds met veel waardering en nemen het als startpunt voor het symposium. Het advies geeft veel houvast en ideeën voor meekoppelkansen en het bereiken van meervoudige doelstellingen. Het laat zien dat het kiezen voor een integrale aanpak getuigt van zowel een goede koopmansgeest als van rentmeesterschap. U vindt het advies van het College van Rijksadviseurs via deze link.

Programma
13.00   inloop met koffie, thee en eventueel broodjes

13.30   welkom door dagvoorzitter Henk Smit

13.45   inleiding teruggrijpend op het advies van het College van Rijksadviseurs door Jannemarie de Jonge (bureau Wing, betrokken bij strategievorming Deltaprogramma voor o.a. deelprogramma’s Rivieren en Ruimtelijke Adaptatie)

14.05   reactie Peter van ’t Hoog (Provincie Gelderland, gedeputeerde rivieren)

14.12   reactie Hennie Roorda (Waterschap Rivierenland, heemraad waterveiligheid)

14.20   plenair gesprek en discussie

14.45   pauze

15.15   korte bijdragen (5-7 minuten) over participatie

15.40   plenair gesprek en (vervolg) discussie

16.20   slotgesprek tussen de sprekers over samenwerking in de toekomst

16.45   drankje/napraten

Wie zijn 18 september aanwezig?
De genodigden voor dit symposium zijn, naast de sprekers:

  • leden van de spiegelgroep WaalWeelde;
  • (bij dit onderwerp betrokken) wethouders, Gelderse statenleden en AB-leden van Waterschap Rivierenland;
  • (het bureau van) de Deltacommissaris;
  • De HID van Rijkswaterstaat Oost Nederland;
  • andere betrokken personen en organisaties langs de rivieren;
  • betrokken ambtenaren en adviseurs.

Vragen en aanmelden
Hebt u vragen over het symposium of suggesties voor gespreksonderwerpen en debat? Of wilt u zich aanmelden. Neem dan contact op met Alex de Meijer (Secretaris spiegegroep WaalWeelde).