Actueel

Nieuws

Deltacommissaris Peter Glas laat zich inspireren in Gulpdal

8 juli 2019

Peter Glas, de nieuwe Deltacommissaris, heeft vorige week een bezoek gebracht aan het door Staatsbosbeheer beheerde Gulpdal. Glas was daar op uitnodiging van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een coalitie waarin Staatsbosbeheer samenwerkt met Natuurmonumenten, Landschappen NL, Vogelbescherming, ARK Natuurontwikkeling, De Natuur- en Milieufederaties, Wereld Natuurfonds en Waddenvereniging.

Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers
De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) is ruim 10 jaar geleden gestart. De individuele organisaties constateerden dat het bundelen van kennis en kracht meer impact heeft. In het begin lag de nadruk op het realiseren van concrete projecten. Inzet van de coalitie nu is dat het concept van natuurlijke, integrale oplossingen vanzelfsprekend wordt. Het bezochte Gulpdal bood daartoe veel inspiratie.

Natuurlijke processen
De Deltacommissaris deelt de overtuiging dat natuurlijke processen Nederland verder kunnen helpen en draagt dit ook uit. Hij adviseert de Coalitie zich nog duidelijker te positioneren en te laten zien wat natuurlijke klimaatbuffers opleveren. Om effectief te zijn, in bijvoorbeeld het Deltaprogramma, moet CNK aan de verschillende overlegtafels zitten.

De Deltacommissaris vindt het interessant te horen dat de partners van de Coalitie naast hun eigen natuurtaak ook andere maatschappelijke doelen dienen met de natuurlijke klimaatbufferaanpak en wil dit aspect graag meenemen in zijn nieuwe functie.

Afspraak is om elkaar jaarlijks te ontmoeten.

Meer info: op www.klimaatbuffers.nl staan informatie en voorbeeldprojecten ter inspiratie.