Actueel

Nieuws

Save the date - Informatiedag Zandsuppleties en Natuur

7 juni 2019

Onze kustlijn is dynamisch. We houden hem in stand door hem met zand aan te vullen. Hoe we dat het beste kunnen doen, onderzoeken we binnen het project Natuurlijk Veilig (EGSIII). Met zorg voor flora en fauna én door gebruik te maken van de natuurlijke kustdynamiek.

Hoe het met Natuurlijk Veilig gaat, vertellen we u graag op de jaarlijkse informatiedag. Blokkeer alvast in uw agenda: woensdag 11 september!

Terugblik, update en excursie
Die dag krijgt u een update van alle lopende onderzoeken, vertellen we u meer over eerder onderzoek en laten we zien wat de (tussentijdse) resultaten van de zandsuppletie zijn. Een deel van de dag bestaat uit presentaties. Daarnaast is er tijd ingeruimd voor interactieve sessies, een excursie en/of een buitenactiviteit waarbij de theorie tot leven komt. Dit is mede afhankelijk van de nog te kiezen locatie. Via een poll op de website peilen we de locatie voorkeur. Hiervoor ontvangen we ook graag uw mening!

Meer informatie volgt
We werken nog volop aan het invullen van de informatiedag. Daarom volgt nog deze zomer een e-mail met daarin het exacte programma, de locatie en sprekers. Tevens plaatsen we deze informatie op de website. Maar voorlopig willen we u dus vragen woensdag 11  september in uw agenda te reserveren.

Zie voor meer informatie: www.natuurlijkveilig.nl.

 

We zien u graag op 11 september!