Actueel

Nieuws

Natte natuur in het klimaatakkoord

4 maart 2019

In het februarinummer van het Vakblad Natuur Bos en Landschap staat een artikel waarin de betekenis van natte natuur voor klimaatmitigatie wordt toegelicht. De auteurs van Natuurmonumenten breken een lans voor ‘klimaatbuffers in het kwadraat’. Klimaatbuffers die niet alleen bijdragen aan klimaatadaptatie, maar tegelijkertijd ook aan klimaatmitigatie, het reduceren of vastleggen van CO2.

Eind 2018 is het concept klimaatakkoord gepresenteerd. Ook VBNE, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschappen NL en andere natuurbeheerders waren hierbij betrokken. Een belangrijke reden om bij de klimaattafels aan te schuiven was de overtuiging dat het behoud van de grote koolstofvoorraad in natuurgebieden en het extra vastleggen van CO2 goed aansluiten bij de doelstellingen voor behoud, herstel en ontwikkeling van de natuur. Natuurlijke klimaatbuffers dragen al aantoonbaar bij aan klimaatadaptatie, en ook de combinatie natuur-klimaatmitigatie vormt zo’n tweesnijdend zwaard.