Actueel

Nieuws

Building with Nature Conventie

14 januari 2019

Building with Nature Conventie
7 februari 2019
Ministerie van Economische Zaken, Den Haag

 

Natuur, bescherming én economische voordelen integraal georganiseerd
Maatschappij en omgeving veranderen snel. Waterbouwkundigen wordt steeds vaker gevraagd een ontwerp te maken dat duurzaam, kosteneffectief én adaptief is. Building with Nature is een integrale manier van werken waarin verschillende stakeholders (veiligheid, waterkwaliteit, natuur, economie, financiën) een goede invulling geven aan hun eigen rollen en doelstellingen binnen de opgaven door te streven naar een evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden. Voor het volledig benutten van kansen is echter een veel sterkere verbinding tussen die stakeholders een hun disciplines nodig: integraliteit. Immers, ’waterprogramma’s’ bieden talloze extra mogelijkheden voor economische én recreatieve activiteiten. Dit optimaal benutten van kansen vormt de basis van het inmiddels bewezen ‘Building with Nature’ concept.

Natuurlijke processen moeten slim worden ingezet om ruimte en economie optimaal veilig te stellen. We hebben kunnen zien dat de impact van minder wateraanvoer, zeespiegelstijging, verzilting, sedimentstromen vaak aanzienlijk groter is dan door diverse partijen wordt verondersteld. De kracht van de natuur kan echter ook in ons voordeel worden benut. Ook daar gaat Building with Nature over. Samen deze kansen benutten vergt een andere manier van denken, handelen en samenwerken. Kennis en initiatieven van de verschillende organisaties moeten daartoe actief worden gedeeld: Zie hier de scope van de Building with Nature Conventie!