Actueel

Nieuws

Update zeegras ontwikkeling in de Waddenzee

19 november 2018

Sinds de aanleg van de Afsluitdijk kalft het eiland Griend aan de westkant meer af dan dat het aan de oostzijde aangroeit. Om Griend te behouden heeft Natuurmonumenten in 2016 in samenwerking met Rijkswaterstaat grootschalige herstelmaatregelen uitgevoerd. Het eiland krijgt weer een schoorwal met erachter gelegen kwelders. Als experiment is bij het eiland een kunstmatig rif aangelegd met kleine mosselbanken. In de luwte erachter is zeegras gezaaid. Samen functioneren ze als biobouwers.

Hierbij een update uit de nieuwsbrief:


Tropisch weer spelbreker

Het groeiseizoen van 2018 begon goed. Bij Griend ontkiemde een fraai zeegrasveld. Toch eindigde het groeiseizoen in mineur. De voortdurende hittegolf speelde het zeegras parten. Laura Govers, onderzoeker van de Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen, legt uit.

Maart 2018: zaaien van zeegraszaden
"Eind maart zaaiden we de zeegraszaden. Dat deden we met onze reeds beproefde kitspuit-methode. In de kitspuit zaten zeegraszaden vermengd met verdikt wadslib. Drie variabelen wilden we testen: diepte in het wad (2 of 4 centimeter), aantal zaden per injectie (2 of 20 zaden) en de dichtheid (25 of 100 injecties per vierkante meter). In totaal injecteerden we 48 plots van 2 bij 2 meter."

April/mei 2018: grote opkomst zaailingen
“De zaden kwamen spectaculair op. In sommige plots vonden we meer dan 20 zaailingen per vierkante meter. Dat is twee keer zoveel als ons doel van de afgelopen jaren. Echt een succes. Bij de drie variabelen vonden we een significant effect. Hoe meer zaden per injectie, hoe hoger de zaaidichtheid, hoe dieper de injectie: allemaal resulteerden ze in een hogere plantdichtheid. Het optimum – de meeste planten met zo weinig mogelijk zaadverlies – kwam uit op 2 zaden per injectie, 100 injecties per vierkante meter en 4 centimeter in de wadbodem.”

Juli 2018: een florerend zeegrasveld
“In juli groeide het zeegras uitbundig. We telden vele duizenden planten. Superblij waren we. Eindelijk, na jaren van veldexperimenten. Niet alleen in de plots, ook ver daarbuiten. De planten waren over dertig hectare uitgespreid. We zagen ook duidelijk dat zeegras sediment - slib en zand - invangt. Bij clusters van zeegras ontstonden kleine heuvels op het wad.”

Augustus 2018: zeegras krijgt zonnesteek
“Ons bezoek van half augustus was een teleurstelling: alle bladeren bleken bruin. De bijna tropische zomer eiste zijn tol. Niet alleen de kokkels in de Waddenzee, ook ons groot zeegras was afgestorven, zonder hun zaad af te zetten. Het wrange was dat vooral de planten bovenop hun zelfgebouwde heuvels als eerste afstierven. Bovenop de heuvels kregen ze meer last van droogte.”

Voorjaar 2019: nieuw zaai-experiment bij Griend
“Komend voorjaar zaaien we opnieuw bij Griend. De zeegraszaden - half september geplukt bij het Duitse Hamburger Hallig - wachten deze winter in de koeling. We willen leren van de warme zomer. We gaan de zaden op lagere delen van het wad zaaien, zodat ze bij eb minder lang blootstaan aan de zon. We combineren ook groot met klein zeegras. Klein zeegras houdt de omgeving nat en kan goed tegen uitdroging.”

Meer informatie