Actueel

Nieuws

Symposium ‘Klimaatadaptatie in Noord-Nederland’

27 september 2018

Het klimaat verandert – en deze verandering zal invloed hebben op ons leven. Niet alleen wereldwijd, maar ook lokaal in Noord-Nederland. De urgentie van deze kwestie is reeds merkbaar.
Afgelopen zomer hebben we te maken gehad met bovengemiddelde temperaturen, aanhoudende droogte en heftige lokale regenval.

Wereldwijd werken onderzoekers, overheden, bedrijven en instituties aan innovatieve maatregelen die nodig zijn om ons beter te bestendigen tegen een veranderend klimaat.
Het Global Center on Adaptation, gehuisvest in Groningen en Rotterdam, werkt als een solution-broker en brengt verschillende stakeholders samen om versnelling te brengen in de mondiale taken omtrent klimaatadaptatie.

Na de officiële opening van het Global Center on Adaptation in Groningen, organiseert Climate Initiative Noord-Nederland het symposium ‘Klimaatadaptatie in Noord-Nederland’.Dit symposium geeft inzicht in de kennis en ervaring die aanwezig is in Noord-Nederland. Experts van de noordelijke kennisinstellingen, overheden en bedrijven laten u zien aan welke klimaatvraagstukken zij momenteel werken en hoe zij bijdragen aan een klimaatbestendige samenleving.

Programma

Neem een kijkje achter de schermen, verbreed uw netwerk en ga nieuwe samenwerkingen aan.
Uiteindelijk is het werken aan een veranderend klimaat iets dat we alleen gezamenlijk kunnen doen!

Woensdag 17 oktober 2018
13:30 - 17:00
EnTranCe | Zernikelaan 17, 9747 AA Groningen

Registreer nu!

We verzoeken u vriendelijk om u aan te melden voor vrijdag, 12 oktober 2018. U bent van harte welkom om deze uitnodiging door te sturen naar uw collega's en andere geïnteresseerden.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, graag een e-mail sturen aan Alena Fox (alena.fox@groningen.nl)
We hopen u op 17 oktober op EnTranCe welkom te heten,