Projecten

Hunze/Tusschenwater

Het nieuwe natuurgebied Tusschenwater van circa 250 ha ligt in het Hunzedal tussen het Zuidlaardermeer en het Annermoeras. De inrichting is in voorjaar 2019 afgerond. De rivier de Hunze heeft hier z’n oorspronkelijke loop teruggekregen en meandert weer als vanouds door het gebied. Tusschenwater is de afgelopen jaren opnieuw ingericht, als één van de nog ontbrekende schakels naar een natuurlijk Hunzedal.

Het Drentse Landschap, Het Groninger Landschap en het Wereld Natuur Fonds presenteerden in 1995 in de Hunzevisie hun plannen om de Hunze zijn natuurlijke loop terug te geven. Sindsdien is er met diverse betrokkenen gewerkt aan beek- en beekdalherstel.

In Tusschenwater worden de functies drinkwaterwinning, waterberging, natuur en recreatie gecombineerd. Belangrijk uitgangspunt bij dit project is dat de herinrichting geen negatieve gevolgen heeft voor de waterwinning en de landbouw rond het gebied. In het gebied is nu ruimte voor ruim 1,3 miljoen kuub tijdelijke waterberging en wordt er zo’n 10 miljoen kuub drinkwater per jaar gewonnen. Bij de herinrichting is het oostelijk deel op boezempeil gebracht, het westelijk deel heeft een meer wisselend waterpeil.

Het resultaat van project Tusschenwater is indrukwekkend. Er is een groot natuurrijk moerasgebied ontstaan dat zich in de komende jaren verder ontwikkelt. Nu al hebben nieuwe vogels het gebied gevonden, denk aan de kluut, zeearend en de krooneend. Maar ook dieren als de bever en otter zijn er al gesignaleerd.

Het project Tusschenwater is een samenwerking tussen de provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterbedrijf Groningen en Stichting Het Drentse Landschap.

Maatregelen:

  • aankoop en inrichting natuur- en recreatiegebied, onder andere verwijderen venige bovenlaag
  • herstellen meanders
  • verwijderen bestaande en aanleg nieuwe kades.

Effecten:

  • natuurherstel: 250 ha groot natuurrijk moerasgebied. Herstel van biodiversiteit.
  • multifunctioneel: ruimte voor drinkwaterwinning, waterberging, natuur, recreatie
  • waterveiligheid: tijdelijke waterberging voor ruim 1,3 miljoen kuub
  • drinkwaterwinning: zo’n 10 miljoen kuub per jaar.

Overige informatie: