Projecten

Cortenoever fase 1

De dijkverleggingen bij Cortenoever en Voorsterklei zijn onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de rivier. Op deze twee locaties is een nieuwe primaire waterkering verder landinwaarts aangelegd. Dit om bij hoogwater van de IJssel de rivier de ruimte te geven buiten de oevers te treden. Cortenoever betreft een gebied van 313 ha, Voorsterklei betreft 215 ha.

Maatregelen

  • Het aanleggen van een nieuwe primaire waterkering verder landinwaarts
  • Verlagen van maaiveld
  • Verplaatsen van woningen/bedrijven in het overstroomgebied

Effecten

  • Het verlagen van de hoogwaterstand in de IJssel
  • Het verhogen van ruimtelijke kwaliteit, natuurwaarden en beleving

Partners

Gemeenten Brummer en Voorst, Waterschap Veluwe