Projecten

Weerterbos

Het Weerterbos ligt op de grens van Limburg met Noord-Brabant in een natuurlijke laagte. Het is een erg gevarieerd gebied met oude, vochtige loofbossen, enkele mooie vennen en kleine heidegebieden. Het Weerterbos maakt deel uit van het 20.000 ha grote Grenspark Kempen-Broek.

In dit bos zijn vennen en moerasbossen hersteld. Hierdoor is het vermogen om water langer vast te houden vergroot. Tijdens extreme neerslag wordt hier veel water gebufferd, dat gedurende droge periodes langzaam uit het gebied wegstroomt. Dankzij de maatregelen in het Weerterbos is er minder risico op wateroverlast in Den Bosch en Eindhoven.

Edelherten
Om dit te bereiken zijn ontwateringssloten minder diep gemaakt en afgesloten zodat het regenwater in de bodem kan wegzakken en hiermee het dalende grondwaterpeil tegengaan. Landbouwwater wordt omgeleid, en dat betekent een forse verbetering van de waterkwaliteit in het gebied. Ook is er geen inlaat meer van voedselrijk en gebiedsvreemd kanaalwater.

Oude beeklopen zijn weer ingericht op het vertragen van de waterafvoer. Daardoor wordt het water bij zware regenbuien beter wordt vastgehouden. Het doorstroommoeras dat ontstaat, biedt aantrekkelijke natuur voor watervogels. Geregeld worden soorten als zwarte ooievaar en zilverreiger aangetroffen.

Het Weerterbos is in de omgeving vooral bekend door de edelherten die er leven. Vanaf de uitkijktoren is het leefgebied goed te overzien.

Partners
Het project begon in 2007 en er zijn al veel deelprojecten gerealiseerd. Het ultieme doel is om de Oude Graaf te ontkoppelen en de sponswerking van het Weerterbos als hoogveengebied te herstellen. In het Weerterbos werken verschillende partijen samen: Stichting het Limburgs Landschap, ARK Natuurbeheer, Waterschap Limburg, provincie Limburg.

Overige informatie: