Projecten

Waterberging Ackerdijkse Plassen

Vlak bij Rotterdam ligt de Ackerdijkse Plassen. Een belangrijk vogelgebied in Nederland dat, ondanks de druk van de Randstad, ruimte biedt aan veel bijzondere vogels.

In 2016 heeft Hoogheemraadschap van Delfland er een nieuwe waterberging aangelegd. Het aanleggen van de waterberging was noodzakelijk om de toekomstige buien goed op te vangen. Dankzij deze berging kan het regenwater in natte periodes beter in het gebied worden vastgehouden. Hierdoor houdt het bewoonde deel van de polder droge voeten en wordt het centrale afvoersysteem van Delfland ontlast.

In het gebied is vanaf 6 ha circa 15.000m³ grond afgevoerd. Hierdoor is er een lager natter land ontstaan waar riet kan groeien. Dat betekent winst voor de natuur want het is een uitbreiding van leefgebied voor soorten als de roerdomp en de blauwborst.

De berging ligt op bijna 3 km ten noorden van Rotterdam The Hague Airport. Onderzocht is of de waterberging (en meer open water) van invloed zou kunnen zijn op de veiligheid van het vliegverkeer. De conclusie van het onderzoek was dat er geen extra risico te verwachten was. Vooral in het winterhalfjaar vliegen grote aantallen vogels dagelijks op en neer tussen de slaapplaats in de Ackerdijkse Plassen en voedselgebieden in de omgeving (waaronder Polder Schieveen). Vliegbewegingen van en naar deze slaap-/ rustplaatsen gaan niet of nauwelijks over het vliegveld of door het luchtruim dat door de vliegtuigen wordt gebruikt.

Partners
Hoogheemraadschap van Delfland, Natuurmonumenten

Overige informatie: