Projecten

Trintelzand

De Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen wordt door Rijkswaterstaat en de provincie Flevoland versterkt over een lengte van 25 km. De dijk ligt middenin het IJsselmeer, en zorgt voor waterveiligheid in de omliggende provincies.

Dankzij een initiatief van Natuurmonumenten krijgt de dijk bij aan beide kanten brede, zandige oevers. Deze zandige oevers zijn begroeid en lopen geleidelijk af (ongeveer 70 m boven water, 70 m onder water). Het zand breekt de golven en zorgt zo voor een veilige dijk. De dijk hoeft daardoor niet versterkt te worden. Zo’n zandige vooroever kan daardoor veel goedkoper zijn in aanleg en onderhoud dan een traditionele dijkversterking. Ook vinden planten- en diersoorten hier hun habitat. De toepassing van zandige oevers in zo’n groot zoet binnenwater zonder getijden is een wereldwijde primeur.

Onderdeel van de versterking is de aanleg van een nieuw natuurgebied Trintelzand van 270 ha. Dit wordt een natuurgebied met zandplaten, slikvelden en rietoevers dat geschikt is voor mosselen, slakjes en insecten en een kraamkamer voor vissen. De waterdieren zijn voedsel voor vogels zoals kuifeenden, visdieven en futen. Zo ontstaat een gebied vol leven en verbetert – net als met onder andere de aanleg van de Marker Wadden – de waterkwaliteit en het ecologische systeem in het Markermeer.

De versterking van de Houtribdijk zorgt door deze aanpak voor een combinatie van waterveiligheid , natuur en waterkwaliteit. De toekomstige beheerder van dit nieuwe natuurgebied is nog niet bekend.

Het project wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Meer informatie: