Projecten

Schoonwatervallei Castricum

Het gebied ten noorden van Castricum kampte met een overschot aan water in de winter en een tekort aan water in de zomer. Dit knelpunt geldt voor grote delen van west Nederland aan de binnenduinrand. Neerslagoverschotten worden hier (te) snel afgevoerd en natuur, landbouw en stedelijk gebied hebben hier in droge tijden veel last van.

Landschap Noord-Holland heeft in de Schoonwatervallei bij Castricum vanaf 2010 een scala aan kleinschalige, gerichte maatregelen ingezet. Zo wordt optimaal gebruikgemaakt van het schone water uit duinen en strandwallen. De focus bij het project is gericht op herstel van de natuurwaarden van de binnenduinrand, de verbinding tussen duin en veengebied en het creëren van een grotere zoetwaterbuffer. Door scheiding van watersystemen is de waterkwaliteit verbeterd. Het gebied biedt toeristen een mooie omgeving om in te wandelen of om doorheen te fietsen.

Zoetwatervoorraad
Dankzij de maatregelen heeft het gebied meer buffercapaciteit bij extreme regen. Hierdoor is er een zoetwatervoorraad die in periodes van droogte kan worden benut, onder andere voor de landbouw. Doordat watertekorten worden voorkomen is er geen voedselrijk water uit het IJsselmeer nodig. De Schoonwatervallei is tot stand gekomen in nauw overleg met agrariërs, Hoogheemraadschap, overheden en bewoners.

Verbinding van natuurgebieden
Ook de natuur is het beter van geworden: er komen soorten terug die van oudsher in de omgeving van Castricum voorkwamen, maar verdwenen waren. Dankzij verbinding van natuurgebieden is meer verspreiding van flora en fauna mogelijk.


(Foto: Dutchphoto)

Meer informatie: