Projecten

Roggenplaat

De Roggenplaat is een voedselrijke zandplaat in de Oosterschelde. Deze plaat van bijna 1.500 ha wordt door zandhonger steeds kleiner en dat is slecht voor trekvogels en rustende zeehonden. Door de Oosterscheldekering is de stroming minder sterk zodat er geen natuurlijke opbouw meer is van zandplaten. Jaarlijks verdwijnt tijdens stormen zo’n 80 ha zand in de naastgelegen geulen. Daardoor wordt de voor de natuur zo belangrijke Roggenplaat steeds lager en kleiner. Bovendien draagt de Roggenplaat bij aan de veiligheid, doordat de plaat de golven dempt op de dijken van Schouwen-Duiveland. Tienduizenden trekvogels en een grote populatie zeehonden in de Oosterschelde zijn sterk afhankelijk van de Roggenplaat. Zeehonden zogen er hun jongen en komen er tijdens laag tij tot rust. Met het opspuiten van 1,6 miljoen kuub zand blijft de Roggenplaat hen de komende dertig jaar een plek geven.

Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten hebben vanaf het begin afstemming hebben gezocht met andere belanghebbenden, zoals de watersport, natuurverenigingen, recreatieondernemers en de mosselsector. Om effecten van de zandsuppletie te kunnen meten, is er een uitgebreid monitoringsprogramma opgesteld waarbinnen voor, tijdens en na de werkzaamheden gemeten wordt wat de effecten zijn. Ook zijn er samen met mosselkwekers wisselpercelen aangewezen.

De zandsuppletie op de Roggenplaat is een groot uitvoeringsproject waarbij ministeries van Infrastructuur en Milieu, van Economische Zaken, Provincie Zeeland, Natuurmonumenten, de zeven Oosterschelde-gemeenten en Het Zeeuwse Landschap en de Interreg V-subsidie Smartsediment zorgen voor de financiering. Via een crowdfundingsactie hebben ook bewoners en bezoekers een financiële bijdrage geleverd en betrokkenheid getoond. De uitvoering is gepland in de winter 2019/2020.
 


 

Overige informatie: