Projecten

Marker Wadden

Marker Wadden is een uniek project dat zorgt voor natuurherstel van het Markermeer door de aanleg van eilanden met zand, klei en slib. Op en rondom deze eilanden ontstaan grote moerasgebieden met rietvelden, slikkige platen, zandige duinen en luwtegebieden met ondiep water.

Zand, klei en slib uit het Markermeer worden gebruikt om een gevarieerd moeras-ecosysteem te ontwikkelen waar ruimte is voor natuurlijke processen en veel gradiënten. Bedreigde dieren en planten profiteren daarvan. De voedselketen van algen en plankton, kleine waterdieren, vissen en vogels wordt namelijk bedreigd door een dikke sliblaag op de bodem van het Markermeer en door de harde bedijking die het Markermeer omringd. Op en rond de eilanden komt de natuur nu weer tot leven.

Met dit project zorgt Natuurmonumenten voor een robuust natuurgebied in het hart van Nederland dat voor de hele Nederlandse natuur van groot belang is. De waterkwaliteit rondom Marker Wadden verbetert en tegelijkertijd maken we het Markermeer aantrekkelijker. Het haveneiland is toegankelijk voor natuurliefhebbers en watersporters.

De eerste eilandengroep van Marker Wadden is ongeveer 1.000 ha groot, inclusief het onderwaterlandschap. Dwars op het eerste eiland is een ongeveer anderhalve kilometer lange slibgeul aangelegd, die zal gaan werken als slibvanger voor het Markermeer.

De eerste bouwfase omvat de aanleg van vijf eilanden en een omringend onderwaterlandschap met ondiep water, een slibgeul en enkele diepe zandwinputten. Alle materiaal voor de aanleg komt uit het Markermeer. Voor de aanleg van deze eerste vijf eilanden was ongeveer 30 miljoen kuub zand, klei en slib nodig. Met de kennis en ervaring die we binnen het programma opdoen versterken we de positie van Nederland als exportland van kennis op het gebied van ecologie, waterbouw en watergovernance.

Effecten:

  • · Natuurherstel Markermeer. Toename biodiversiteit : boven én onder water
  • · Natuurmonumenten biedt hier nieuwe recreatiemogelijkheden met o.a.: aanleg jachthaven, wandelpaden, uitkijktoren, excursies, eilandpaviljoen, kampeerveldje en vier eilandhuisjes.
  • · Kennisontwikkeling over het bouwen met zand, slib en klei, ecologie en governance. Deze kennis is ook inzetbaar voor andere doelen, zoals dijkversterking, het tegengaan van erosie of de aanleg van wooneilanden.

Partners:
Realisatie: Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en Boskalis. Projectpartners: Ministerie van infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nationale Postcode Loterij, Provincie Flevoland, Provincie Noord-Holland. Onderzoek: Rijkswaterstaat, Deltares, Natuurmonumenten en EcoShape en daarnaast diverse andere universiteiten, kennisinstellingen en onderzoeksbureaus

Meer informatie