Projecten

Korenburgerveen

Het Korenburgerveen ligt in de Achterhoek, ten westen van Winterswijk. Het is een van de weinige gebieden in Nederland met een redelijk intacte hoogveenkern. Als een kommetje ligt het in het omringende landbouwgebied. Door de snelle afvoer van water en de grote wisselingen in grondwaterstand, lekte er te veel water weg. Het zeldzame hoogveen verdroogde en raakte overgroeid door bos. Om het veen weer een kans te geven heeft Natuurmonumenten herstelmaatregelen getroffen die tussen 2000 en 2005 zijn uitgevoerd. Alleen forse ingrepen in de waterhuishouding konden het veen redden: er is een stelsel van dammen en dijken aangelegd, enkele sloten zijn gedempt en andere sloten zijn ondieper gemaakt. Het natuurgebied is in compartimenten verdeeld en het waterpeil is op de gewenste stand ingesteld. De ingrepen zorgen ervoor dat het water beter wordt vastgehouden en niet langer wegsijpelt naar de omgeving. Rondom het natuurgebied is een bufferzone gemaakt: een overgang tussen het natte veen en het droge boerenland.

Toch zijn nog extra maatregelen nodig om het ecologische systeem robuuster en daarmee beter bestand te maken tegen invloeden van buitenaf. Natuurmonumenten werkt samen met de provincie Gelderland aan enkele PAS-maatregelen (programma aanpak stikstof). Deze maatregelen moeten de effecten van stikstof op de natuur verminderen. Door het verbeteren van de waterhuishouding en andere maatregelen, kunnen de oorspronkelijke planten weer terugkeren.

Als het gebied veel natter is, wordt de verdere afbraak van veen voorkomen. Daardoor is de uitstoot van CO2 (broeikasgas) minder. Sterker nog: levend hoogveen kan CO2 uit de atmosfeer vastleggen. Ook werkt het hoogveen als een natuurlijke spons die ervoor zorgt dat er gedurende het hele jaar voldoende zoetwater voorradig is.

Partners
Natuurmonumenten, Stichting Marke Vragenderveen, provincie Gelderland, gemeente Winterswijk, Waterschap Rijn en IJssel, particulieren.

Meer informatie: