Projecten

Kempen-Broek

Kempen-Broek, op de grens van Nederlands en Belgisch Limburg en Noord-Brabant, is een gebied waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Van oorsprong is het een nat gebied; een laagte waarin grote en kleine beken door moerassen hun weg naar de Maas zochten.

Door de natte natuurgebieden weer aan elkaar te koppelen, ontstaat er nu een robuuste klimaatbuffer. Deze kan na extreme regenval het neerslagoverschot langer vasthouden. De moerassen en broekbossen van Kettingdijk en Wijffelterbroek kunnen zo wateroverlast verder stroomafwaarts voorkomen. Ook vergroot deze klimaatbuffer de zoetwatervoorraad van omliggende natuur- en landbouwgebieden. Er ontstaat een gradiĆ«ntrijk landschap met natuurlijke geleidelijke overgangen. Dat is aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers, maar ook van levensbelang voor kwetsbare planten- en diersoorten. 

Natuurmonumenten beheert hier een groot deel van de natuurgebieden. In samenwerking met overheden, Ark Natuurontwikkeling, en tal van partners aan beide zijden van de grens wordt gewerkt aan herstel van doorstroommoerassen, met veel ruimte voor natte natuur. Kempen-Broek wordt zo weer de groene spons van weleer, met de grootste zoetwatervoorraad van de omgeving. Een gebied waar je volop van kunt genieten.

Partners
Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Waterschap Limburg, gemeenten Weert en Cranendonk, provincies Limburg en Noord-Brabant.
 

Meer informatie: