Projecten

Gulp- en Geuldal

In het heuvelachtige Zuid-Limburg veroorzaken zware regenbuien van tijd tot tijd veel overlast. Het omgekeerde komt ook voor: bij extreme droogte is de bodemwatervoorraad onvoldoende door te snelle afwatering. Komende jaren willen natuurorganisaties het dal van de Gulp en Geul inrichten als natuurlijke klimaatbuffer, zodat deze problemen worden opgelost door maatregelen die ook de natuur en de landschappelijke kwaliteit verbeteren.

Proces
Samen met het waterschap wil Natuurmonumenten overleg starten met alle andere grondgebruikers in het gebied en komen tot gezamenlijke oplossingen van de problemen.

Effecten

  • Herstel robuust beekdallandschap, van bron tot monding.
  • Natuurlijke waterberging: vertraagde afvoer van regenwater en aanvullen van grondwater.
  • Verbeterde waterkwaliteit: erosie voorkomen door herinrichting en aanpassing van landbouwmethodes.
  • Verhogen biodiversiteit.
  • Versterken recreatieve beleving.

Maatregelen
De natuurorganisaties hebben een eerste visie ontwikkeld en daarin zo’n 30 maatregelen benoemd. Deze worden in overleg met de betrokkenen verder uitgewerkt. Het gaat daarbij onder andere om ruimte voor meandering, het herstel van graften op de hellingen en het verwijderen van drainage. In het Boven-Geuldal bij Plombieres (BE) zijn al gronden aangekocht op beide oevers van de Geul. Dit gebied wordt ontwikkeld tot een extensief begraasde dalvlakte met ruimte voor spontane meandering.

Partners
Beoogde partners: Waterschap Limburg, Natuurmonumenten, ARK natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer, Het Limburgs Landschap, LLTB, Natagora, Natuurpunt, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, provincies Limburg en Luik, gemeenten Valkenburg, Gulpen-Wittem, Meerssen en Plombières.