Projecten

Grensmaas

Tussen Maastricht en Maasbracht, op de grens tussen België en Nederland ligt de Maasvallei: 40 km lang en 2-5 km breed. In de Maasvallei komt er zo’n 1000 ha natuur bij. Doordat ook in België volop gewerkt wordt aan een natuurlijke Maas ontstaat er straks een aaneengesloten en grensoverschrijdend RivierPark Maasvallei van ruim 2000 ha. Onderdeel daarvan is de Grensmaas, die het onbevaarbare deel van de Maas tussen Maastricht en Roosteren vormt.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan het Nederlandse deel van deze nieuwe natuur beheren. De uitvoering van dit project is in handen van Consortium Grensmaas.

Sinds tientallen jaren waren er plannen om de rivier en de natuur van de Maas meer ruimte te geven. De overstromingen in 1993 en 1995, waarbij dorpen en steden in Zuid-Limburg blank kwamen te staan, zorgden voor een versnelling. In oktober 2008 is het officiële startsein gegeven voor het megaproject. Hoogwaterbeveiliging en rivierherstel staan daarbij voorop en deze kunnen worden bereikt door een combinatie van ontgrinding en natuurontwikkeling. De planning gaat uit van uiterlijk 2027 als einddatum.

Een van de beoogde doelen, de hoogwaterbescherming, is al gereed. Tienduizenden gezinnen langs de Maas lopen nu veel minder risico op een overstroming. Daartoe is het stroombed van de Maas met zo’n 300 ha verbreed, de oevers zijn verlaagd en dijken op een traject van twaalf kilometer versterkt en verhoogd. De hoogwaterbescherming en de nieuwe natuur worden betaald met de winning en verkoop van 54 miljoen ton grind en kosten de belastingbetaler niets. Het project Grensmaas kost 700 miljoen euro.

Partners
Het Grensmaasproject wordt uitgevoerd door Consortium Grensmaas B.V. Dat is een samenwerkingsverband van aannemers, grindproducenten en Natuurmonumenten. Bij de uitvoering van het Grensmaasproject werkt het Consortium nauw samen met gemeenten, waterschap, Staatsbosbeheer en Ark Natuurontwikkeling. Alle partijen samen maken het Grensmaasproject tot een uniek samenwerkingsverband in Nederland.

Meer informatie