Projecten

Getijdeparken Rotterdam

Het programma ‘Rivier als Getijdenpark’ bij Rotterdam heeft als doel natuur terug te brengen langs de oevers van de Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas en Hollandse IJssel. Door meer groen en natuur op, in en direct aan de rivier met eb en vloed ontstaat een aantrekkelijk nieuw landschap. Bovendien zorgt de langzaam oplopende rivieroever voor golfbreking bij hoger water zodat het getijdenpark ook bijdraagt aan een toekomstbestendige Rotterdamse regio.

Langs de oevers van de Maas, bij het Eiland van Brienenoord, wordt in 2019/20 een getijdenpark aangelegd. Het getijdenpark maakt het leven in een delta zichtbaar en beleefbaar. De werking van eb en vloed trekt bijzondere planten, vissen en vogels die op de grens van zoet en zout leven. Steur, zalm en paling maken gebruik van deze toegangspoort tot Europa. Het park brengt niet alleen bijzondere natuur terug, maar biedt ook ruimte voor recreatie in de Rotterdamse regio.

Proces
Het programma Rivier als Getijdenpark is enkele jaren geleden gestart. In 2016 is het initiatief genomen om de kansen voor een getijdenpark bij Eiland van Brienenoord of bij Polder De Esch te onderzoeken. Na onafhankelijk onderzoek in samenwerking met bewoners, omwonenden en bedrijven is gekozen voor het Eiland van Brienenoord.

Maatregelen
De belangrijkste ingreep is het maken van getijdenoevers over de lengte van het al bestaande eiland. Ook wordt het eiland beter bereikbaar voor wandelaars en fietsers door twee bruggen te bouwen. De oevers aan de zuidzijde van het eiland worden natuurvriendelijker gemaakt waarbij meer ruimte ontstaat voor eb en vloed.

Effecten

  • Extra bescherming van de waterkering
  • Geleidelijk aflopende oevers voor allerlei vissen, vogels en planten
  • Verbetering waterkwaliteit
  • Het getij wordt weer zichtbaar en beleefbaar
  • Een meer robuust natuurgebied met ruimte voor recreatie langs de groene oevers
  • Verkoeling tijdens de (toekomstige) lange, hete zomers in Rotterdam.

Partners
Initiatiefnemers van dit LIFE-IP project zijn: Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat, ARK Natuurontwikkeling en gemeente Rotterdam. Met het Zuid-Hollands Landschap (beheerder), provincie Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam wordt samengewerkt.


(Foto: Paul Martens)

Overige informatie