Projecten

Gelderse Poort Klompenwaard

De Gelderse poort is een prachtig rivierenlandschap met verschillende deelgebieden. In een van deze deelgebieden de Klompenwaard is een klimaatbuffer aangelegd in de vorm van een nevengeul. Deze nevengeul stroomt mee met de rivier en staat alleen bij zeer laag water droog.

Door de nevengeul wordt hoog water opgevangen en de uiterwaarden kunnen weer overstromen. De natuurwaarden zijn spectaculair gestegen en vele vissen en overige fauna, waaronder de bever, weten deze dynamische natte gebieden te vinden. Daarnaast zijn moerassen en ooibossen tot ontwikkeling gekomen. Er is een reliƫfrijk en hoog dynamisch rivierlandschap ontstaan.

Maatregelen

  • Graven van nevengeul
  • Plaatsen van inlaatwerk
  • Inrichten van natuurgebied

Effecten

  • Berging van hoogwater
  • Verhoging en versterking van natuurwaarden
  • Versterking recreatie en beleving door struinnatuur en recreatieve voorzieningen

Partners

Staatsbosbeheer, ARK natuurontwikkeling, Provincie Gelderland, gemeente Lingewaard e.a.


Foto: Free nature

Meer info