Projecten

Rivierklimaatpark IJsselpoort

Na decennia van inperking krijgen onze grote rivieren op talrijke plekken meer ruimte, zoals de IJsselpoort. Als de klimaatverandering doorgaat, zal de IJssel meer water te verstouwen krijgen. Nu al lopen de uiterwaarden regelmatig onder water. Dat zal vaker en meer worden. Maar aan de andere kan zullen er ook meer extreem droge periodes zijn. Kortom: een toekomst met verrassende neerslagpieken en –dalen.

Met meer ruimte voor onze grote rivieren kunnen hoge waterstanden worden opgevangen en kan er veiligheid worden geboden aan de vele dorpen en steden die langs de vaarwegen liggen. Vaak wordt de dijk meer landinwaarts verplaatst en worden er in de uiterwaarden nevengeulen gegraven. Dat levert prachtige natuur- en recreatiegebieden op.

Rivierklimaatpark IJsselpoort is ook zo’n beoogde plek. Het splitsingspunt van de Rijn en IJssel waar uitgelezen mogelijkheden liggen om het hogere rivierwater beter te spreiden. Overheden en Natuurmonumenten verkennen daarvoor samen de inrichtingsmogelijkheden voor de uiterwaarden langs de IJssel, tussen IJsselkop (het scheidingspunt tussen Rijn en IJssel) en Giesbeek. Met inbreng van bewoners, agrariërs, ondernemers en andere gebruikers van het gebied.

In de Velperwaarden en Koppenwaard zijn de eerste stappen al gezet. En naast veiligheid, natuurwinst en recreatiemogelijkheden biedt deze toekomstige klimaatbuffer nog iets extra’s: Arnhemmers kunnen op hete dagen de stad ontvluchten en verkoeling vinden bij de IJssel.

Partners
Partners bij de realisatie zijn: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar.

Overig informatie: