Projecten

Prins Hendrikzanddijk Texel

Met de Prins Hendrikzanddijk krijgt Texel er een bijzonder stuk buitendijks gelegen land bij. Afgelopen jaren is het grootste deel van de Waddendijk van Texel versterkt. Dat gebeurde grotendeels op traditionele wijze (verbreding van de dijk). Ter hoogte van de Prins Hendrikpolder zou deze traditionele oplossing grote gevolgen hebben voor de landbouw en binnendijkse natuur. Daarom is hier gekozen voor zandige buitenwaartse versterking van de dijk: aan de buitenzijde van de dijk wordt een duinenrij aangelegd, met daarvoor een gevarieerd gebied van zo’n 160 ha met schorren en slikken; een aantrekkelijk rust-, broed- en voedselgebied voor allerlei soorten wadvogels.

Het zandlichaam van het veiligheidsduin sluit aan op de bestaande zeedijk over een lengte van circa 3.200 meter. Het zandlichaam wordt zo’n 150 tot 200 meter breed en circa 8 meter hoog. Deze manier van versterken is innovatief en duurzaam want is makkelijker aan te passen aan toekomstige zeespiegelstijgingen.

In de strandzone bij de uitlaat van het gemaal De Schans wordt geëxperimenteerd met de aanplant van zeegras, dat van oudsher veel voorkwam langs de Waddenkust van Texel, en voedsel vormt voor onder andere de rotgans.

Om te volgen wat de golfbrekende werking van de kwelders is worden geregelmatig metingen gedaan naar de morfologie van het gebied. In oktober 2019 is het project opgeleverd.

Dit project is gerealiseerd door o.a. Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, het Waddenfonds, de gemeente Texel en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Staatsbosbeheer is de nieuwe beheerder van het gebied.

Meer informatie: