Actueel

Nieuws

Mini-docu: Versterking van de Springertduinen

9 oktober 2020

’Van pilots naar mainstream’, dat is de ondertitel van het Programma Natuurlijke Klimaatbuffers van de CNK. Ambitieus als we zijn, hebben we ons dat ten doel gesteld voor de einddatum van het de LIFE IP gesubsidieerde deel van dat programma, medio 2022. Het ziet er naar uit dat we langzamerhand gaan ‘binnenlopen’, om te beginnen met klimaatbuffers van het type ‘Levende Kust.

Niet alleen de dijken zijn belangrijk om ons tegen het water te beschermen, ook de duinen zijn dat. Op de kop van Goeree-Overflakkee wil het waterschap deduinenrij op een natuurlijke wijze hoger en breder maken door gebruik te maken van de wind. Door drie hellingbanen in de eerste duinenrij te maken, moet de wind zand vanaf het strand verderop de duinen inblazen, waardoor de duinen breder en hoger worden. Het achterliggende land wordt zo beter beschermd tegen de zee. In de onderstaande video geeft waterschap Hollandse Delta je een kijkje in het proces.