Actueel

Nieuws

Ruimte voor de Maas en nieuwe natuur

13 februari 2020

De Maas krijgt meer ruimte. Hierdoor verlaagt de waterstand van de rivier en hoeft de dijk minder te worden verhoogd. Bovendien zal dit plan met meer ruimte voor de Maas meer dan 500 ha natuur toevoegen aan het riviernatuurpark. Er komt één groot aangesloten natuurgebied langs de Maas.

Bij de verschillende maatregelen is er ook aandacht voor herstel van de versterking van het karakteristieke Maaslandschap, met cultuurhistorische dijken, beplanting en bebouwing. Hierdoor zal het gebied nog aantrekkelijker worden voor recreatie en toerisme, en worden de economische ontwikkeling en het woon- en leefklimaat in de dorpen verbeterd.

Samenwerkende partijen zijn de waterschappen Aa en Maas en Rivierenland, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, gemeenten Oss, West Maas en Waal en Wijchen, Natuurmonumenten, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. De plannen voor Meanderende Maas zijn samen gemaakt met de omgeving. Het projectteam sprak met bewoners en andere betrokkenen over de plannen. Verwachting is dat het plan in 2028 gereed is: een sterkere dijk en een prachtig rivierengebied met ruimte voor mens, rivier en natuur. Veilig en mooi.

Meanderende Maas maakt deel uit van het nationale hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). In een 3D filmpje is te zien hoe de tien betrokken organisaties samen met de omgeving vorm geven aan de toekomst van het gebied.

Meer lezen:  https://www.meanderendemaas.nl