adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Nederland natuurlijk veilig

De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers bestaat uit 8 natuurorganisaties. Wij realiseren klimaatbuffers om Nederland veiliger en mooier te maken. Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland. Het programma Natuurlijke Klimaatbuffers, mede gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is medio 2014 afgerond. Maar wij blijven ons inzetten om water en natuur mee te koppelen in toekomstige waterbeheers- en waterveiligheidsplannen. Vanaf 2017 doen we dat ook in het kader van het LIFE IP Deltanatuur programma.

Klimaatbuffers in Nederland

klimaatbuffers in Nederland

Projectenoverzicht

Hieronder is een overzicht van alle projecten in het eerste programma Natuurlijke Klimaatbuffers (2008-2014).

Mogelijk werken niet alle links meer. Wij zijn nog bezig de koppelingen met de achtergrondinformatie te actualiseren.

Afsluitdijk

Kennisinventarisatie strategische Klimaatbuffer Afsluitdijk (pdf 0,5 MB)
Website

Anserveld Leisloot Ootmaanlanden

Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Anserveld, Leisloot en Ootmaanlanden (Dwingelderveld) (pdf)

Website

Beuningen

Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Beuningen

Website

Friese IJsselmeerkust

Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Friese IJsselmeerkust (pdf)

Website

Harger en Pettemer Polder

Website

Hunze

Link

IJsselmonde

Website

Kempen~Broek

Website

Markermeerdijken

Oeverdijken: kans voor veiligheid en natuur (pdf 2,3 MB)

Oesterdam

Website

Onlanden

Website

Ooijen Wanssum

Website

Poort naar de IJssel

Website

Punt van Voorne

Website

Regge

Website

Rijncorridor

Website

Rijnstrangen

Website

Roggenplaat

Website

Schoonwatervallei Castricum

Website

Smart Rivers

Website

Texel

Startnotitie m.e.r., Dijkversterking Waddenzeedijk Texel (pdf 7,6 MB)

Vierde Bergboezem Breda

Website

Vlijmen Den Bosch

Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch (docx 0,5 MB)

Weerterbos

Website

Zeegrasherstel

Website

Zoetwater Laag Nederland

Kennisinventarisatie strategische project Zoetwaterbeheer Laag Nederland (docx 35 KB)

Zuidwest Ameland

Kennis inventarisatie Natuurlijke Klimaatbuffer Zuidwest Ameland (docx 2,5 MB)

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen