adminloginhome iconKlik om in te loggen op het intranetLinkedInengelsevlag

Onlanden

Betrokken partijen

Natuurmonumenten, provincie Drenthe, waterschap Noorderzijlvest, de gemeenten en Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied

Omschrijving project

 Het project beoogt waterberging en natuurontwikkeling te combineren √©n de landbouwstructuur te verbeteren. Door ruilverkaveling en het herinrichten van gronden ontstaat:

  • een duurzame, klimaatbestendige oplossing voor de wateroverlast in Groningenstad;
  • een robuuste inrichting van het waterbergings- en natuurgebied Eelder- en Peizen made;
  • herstel van de bovenloop van het Eelderdiep, waardoor meer water kan worden vastgehouden (sponswerking) en beeknatuur zich kan herstellen;
  • versterking van de landbouwstructuur voor de overblijvende bedrijven.

Het project beslaat 2000 hectare. In 2007 is begonnen met de uitvoering. In 2012 moet het project zijn afgerond.

Droge voeten voor Groningen

Het project vergroot het watervasthoudend en bergend vermogen van het plangebied. Hierdoor blijft de wateroverlast in Groningen en omgeving beperkt en zijn technische maatregelen niet nodig.
Het herstel van de bovenloop van het Eelderdiep speelt hierbij een sleutelrol. Door het maaiveld rondom de beek af te plaggen en kades te verwijderen, komen de oevers lager te liggen. De voedselrijke landbouwgrond maakt plaats voor nat, moerassig overstromingsbos. Dit vertraagt de waterafvoer. Door lokaal dieper te graven, ontstaat open water en worden oude meanders weer zichtbaar.

Betere landbouwstructuur

Het project draagt bij aan verbetering van de landbouwstructuur buiten het natuurgebied. Daarnaast wordt de recreatieve infrastructuur verbeterd, onder meer door de aanleg van wandel- en fietspaden. Op de hogere gronden bij de dorpen ontstaat een natuurlijk cultuurlandschap, met houtwallen, oude zandwegen, essen en bloemrijke graslanden.
Planten en dieren varen wel bij de plannen. In de laagtes is ruimte voor natte en vochtige graslanden en verlandingsmoza√Įeken met open water, moeras, struweel en broekbossen.
Het project verbindt de bestaande natuurgebieden rond het Leekstermeer-Zuidlaardermeer met die van Zeijen-Zeegse-Eelde. Grotere gebieden bieden soorten veel betere kansen om zich aan te passen aan de effecten van klimaatverandering.

Uitvoerbaarheid

De uitvoering is reeds gestart. De provincie en het waterschap ondersteunen het project. De landbouwsector is eveneens positief. In 2007 heeft een verkenning plaatsgevonden van de bereidheid tot verkoop van de nog benodigde 45 hectare en dit lijkt op korte termijn te gaan lukken.

Meer informatie over klimaatbuffer Onlanden / Eelder- en Peizen maden vindt u op de website www.herinrichtingpeize.nl en www.natuurindeonlanden.nl

Lees de toespraak (pdf) van Secretaris-Generaal Van der Zande namens het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de start van het versneld inrichten van de Eelder- en Peizen maden op 29 oktober 2008.

 

Staatssecretaris Joop Atsma bezocht in maart 2012 de Eelder- en Peizen maden / Onlanden. Hij was enthousiast over het concept, maar extra geld trekt hij er niet voor uit, liet hij weten.

 

Film over herinrichting Peize

Eind april 2011 werd een animatie gelanceerd over de Onlanden/herinrichting Peize. De film brengt het gedrag van water en vegetatie binnen het projectgebied in beeld, en wat de gevolgen daarvan zijn op de natuur.

Bekijk de film op YouTube >

 

Contact:
Nico Altena (projectleider Eelder- en Peizen maden)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© Klimaatbuffers 2016
gemaakt door Communicatiebureau de Lynx, Wageningen